Andrej Heleš
Riaditeľ spoločnosti
Tel.: +421 32 653 8807
a.heles@motor-car.sk
Barbora Benkovská
Asistentka riaditeľa
Tel.: +421 32 653 8807
b.benkovska@motor-car.sk
Miroslava Hrubová
Marketing / Asistentka predaja
Tel.: +421 32 653 8888
m.hrubova@motor-car.sk
Soňa Fabianová
Samostatná účtovníčka
Tel.: +421 32 653 8803
s.fabianova@motor-car.sk
Peter Hulaj
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 32 653 8833
p.hulaj@motor-car.sk
Michaela Rapantová
Asistentka predaja
Tel.: +421 32 653 8834
m.rapantova@motor-car.sk
Matej Bakalár
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8822
m.bakalar@motor-car.sk
Marián Janovský
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8836
m.janovsky@motor-car.sk
Radoslav Kodrík
Predajca úžitkových vozidiel
Tel.: +421 32 653 8873
r.kodrik@motor-car.sk
Jaroslav Novotný
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 32 653 8835
j.novotny@motor-car.sk
Andrej Dobo
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 32 653 8899
a.dobo@motor-car.sk
Barbora Albrechtová
Asistentka popredajných služieb
Tel.: +421 32 653 8806
b.albrechtova@motor-car.sk
Mario Macháč
Servisný poradca osobných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8874
m.machac2@motor-car.sk
Juraj Jurenka
Servisný poradca osobných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8810
j.jurenka@motor-car.sk
Peter Bulík
Servisný poradca nákladných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8802
p.bulik@motor-car.sk
Róbert Holúbek
Servisný poradca nákladných vozidiel
Tel.: +421 32 653 8804
r.holubek@motor-car.sk
Vladimír Blaho
Servisný poradca pre poistné udalosti
Tel.: +421 32 653 8877
v.blaho@motor-car.sk
Juraj Gašpar
Garančný technik
Tel.: +421 32 653 8866
j.gaspar@motor-car.sk
Róbert Malovec
Vedúci predaja náhradných dielov
Tel.: +421 32 653 8806
r.malovec@motor-car.sk
Filip Drobný
Predajca náhraných dielov a príslušenstva
Tel.: +421 32 653 8855
f.drobny@motor-car.sk
Peter Friedl
Predajca náhraných dielov a príslušenstva
Tel.: +421 32 653 8805
p.friedl@motor-car.sk
Vojtech Markusík
Predajca náhraných dielov a príslušenstva
Tel.: +421 32 653 8856
v.markusik@motor-car.sk