Mercedes-Benz

Duálne vzdelávanie

10.03.2017

Vážení rodičia, milí deviataci,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou duálneho vzdelávania v našej spoločnosti Motor-Car Trenčín, s.r.o., ktorá sa už 23 rokov zaoberá predajom a servisom osobných a úžitkových vozidiel značky Mercedes-Benz. Sme moderná a úspešná spoločnosť, ktorá ponúka možnosť praktického vyučovania v našich priestoroch a po skončení štúdia aj možnosť pokračovať v pracovnom pomere.
Čo je duálne vzdelávanie?
•        Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.
•        Je to prepojenie teoretického vzdelávania v strednej odbornej  škole a odborného praktického vzdelávania u vybraného zamestnávateľa (napr. u nás v Motor-Car Trenčín).
•        Vytvára vzťah medzi žiakom a zamestnávateľom.
•        Pripravuje žiaka na svoje budúce povolanie.
•        Motivuje žiaka vzdelávať sa a pripravovať sa na pracovný život.
Kto sme?
•        Sme spoločnosť autorizovaná pre predaj a servis vozidiel značky Mercedes-Benz.
•        Používame najmodernejšie technológie v rámci vybavenia servisu.
•        Pracujeme so špičkovým produktom, ktorý má najdlhšiu históriu vo svete automobilizmu.
•        Zamestnávame 50 pracovníkov.
•        Allianz-Slovenská poisťovňa nás ocenila v rokoch 2013 a 2014 za TOP servis.
Čo Vám ponúkame:
•        Modernú formu vzdelávania s profesionálnymi pracovníkmi.
•        Podnikové štipendium.
•        Možnosť mimoriadnej odmeny za produktívnu prácu (od 2. ročníka).
•        Stravné lístky.
•        Bezplatne ochranné pracovné prostriedky vrátane pracovného oblečenia.
•        Bezplatnú vstupnú lekársku prehliadku.
Čo treba urobiť?
•        Vybrať si študijný odbor a podať si prihlášku na jednu z uvedených partnerských škôl.
•        Absolvovať prijímacie pohovory na školu.
•        Podať si žiadosť o prijatie žiaka do duálneho vzdelávania s teoretickou prípravou v našom podniku, zaslanú poštou na Motor-Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, 911 01 Trenčín, alebo na riaditel.mctn@motor-car.sk
•        V žiadosti špecifi kovať zručnosti, silné a slabé stránky žiaka.
Partnerské školy:
SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín
•        Autoopravár – mechanik (2487 H 01)
•        Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)
SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
•        Autoopravár – mechanik (2487 H 01)